Er loopt momenteel een bezwaarprocedure tegen de omgevingsvergunning. De verkoop gaat weer verder als deze vergunning onherroepelijk en definitief is. ...

Voor het optimaal functioneren van de website gebruiken wij cookies, je kunt deze accepteren of weigeren.