Verkoop on hold

De verkoop van de woningen in Linck staat on hold, omdat er een bezwaarprocedure tegen de omgevingsvergunning loopt. De verkoop gaat weer verder als de omgevingsvergunning onherroepelijk en definitief is.

Wat is er gebeurd en gaat er gebeuren?

Eind 2022 verleende de gemeente Den Haag de omgevingsvergunning voor de bouw van ‘Linck in de Binck’. Hiertegen kwamen twee bezwaren binnen, één partij trok zijn bezwaar na bemiddeling in.

De overgebleven bezwaarmaker heeft zijn bezwaar doorgezet en in mei vond een hoorzitting plaats bij de Adviescommissie bezwaarschriften. De commissie stelde vragen aan de bezwaarmaker, aan ERA Contour en aan het College van B&W, die de omgevingsvergunning heeft afgegeven. Het bezwaar werd op advies van de commissie vervolgens afgewezen door het College.

De bezwaarmaker kon zich niet verenigen met het besluit van het College en heeft eind augustus 2023 een beroepschrift ingediend bij de rechtbank in Den Haag. De zaak is inmiddels behandeld en de rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard. Ook tegen deze uitspraak is de bezwaarmaker in hoger beroep gegaan. Momenteel ligt de zaak bij de Raad van State (RvS).

Pas als deze hobbel genomen is en vervolgens de omgevingsvergunning onherroepelijk is, kunnen we verder met de verkoop van de nog beschikbare woningen en de bouw van Linck.

Ben je nog niet ingeschreven en wil je een bericht ontvangen als de vergunning definitief is en de verkoop weer gestart is? Schrijf je dan hier in.

 

 Voor het optimaal functioneren van de website gebruiken wij cookies, je kunt deze accepteren of weigeren.