Ontmoeting als geluksmiddel

Interview Sander van der Ham, stadspsycholoog

“Je woonomgeving is ontzettend bepalend voor je gezondheid en geluk”, zegt stadspsycholoog Sander van der Ham. Hij heeft voor Linck de sociaalpsychologische invalshoek in het plan gebracht. “Er liggen bij transformaties zoals in de Binckhorst grote kansen om plekken te maken waar mensen zich goed voelen, gelukkig worden en zich echt thuis voelen. De voorwaarden voor die plekken zijn enerzijds dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en er een gevoel van gemeenschap ontstaat waar iedereen erbij hoort. Anderzijds is er ruimte nodig om terug te trekken en privacy te ervaren, bijvoorbeeld in de woning. De balans is belangrijk. Plekken maken gelukkig als ze mensen controle geven om zelf te kiezen voor contact of om zich af te zonderen. Een woonomgeving die aansluit bij de behoefte van bewoners zorgt voor controle en uiteindelijk eigenaarschap. Het zijn allemaal voorwaarden voor sociaal duurzame plekken.”

“Ontwikkelingen in steden brengen een extra uitdaging mee. We weten dat het doorgaans lastiger is om in een flat te aarden dan in een grondgebonden woning. Dat komt doordat bewoners vanwege de verschillende woonlagen minder makkelijk met elkaar in contact komen. Zo blijven ze vreemden van elkaar en zijn de enige contacten die ze hebben de ongemakkelijke momenten in de lift. In Linck hebben we heel bewust nagedacht hoe we dat door middel van ontwerp kunnen voorkomen. Dat heeft geleid tot het atrium met de pockettuinen, die ieder een eigen identiteit en inrichting hebben en een unieke aanleiding tot ontmoeting vormen. Ook met ruimte vóór de voordeur voor persoonlijke spullen, brede galerijen, de routing door het gebouw en met een sterke plint hebben we de sociaalpsychologische voorwaarden gecreëerd die bewoners van Linck ook over 50 jaar nog uitnodigen om eigenaarschap te nemen over de ruimte en elkaar op vrijwillige en terloopse manieren te ontmoeten. Dat maakt Linck als gebouw en in zijn omgeving een bijzonder en sociaal duurzaam gebouw.”Voor het optimaal functioneren van de website gebruiken wij cookies, je kunt deze accepteren of weigeren.