De architect over Linck

Interview Jaakko van ’t Spijker, architect

“In ons bureau zijn we als architecten niet alleen geïnteresseerd in gebouwen op zichzelf, maar juist in de manier waarop gebouwen in relatie tot hun omgeving werken. Dat is echt een ander perspectief dan als je als architect geheel de focus legt op het gebouw op zichzelf. Waar de publieke ruimte samenkomt met gebouwen, daar gebeurt voor ons iets belangrijks: daar komen de mensen er bij, die het gebouw gaan voelen en gebruiken. Onze missie is dan ook: het bouwen van vriendelijke plekken voor mensen.”

Aan het woord is Jaakko van ’t Spijker, architect. Hij vertelt enthousiast over de wijze waarop hij werkt aan diverse projecten en aan de manier waarop hij, met het integrale ontwikkelteam, de opgave voor Linck heeft benaderd.  “We hebben Linck als een kans gezien om onze gedeelde visie samen een stap verder te brengen: dit project gaat helemaal over verbinden. Het publieke domein is via een open plint, een atrium en diverse zwevende tuinen diep het gebouw in getrokken. Hierdoor heeft de typologie van hoogbouw in ons voorstel een verrassend open karakter gekregen. De optimistische en open sfeer van groen, tuinen en ontmoeten (die in goede straten vanzelfsprekend is) komt in dit voorstel door het hele gebouw tot stand. De verbinding met de omgeving wordt daarnaast gemaakt door de architectuur van het gebouw, die een robuust, stevig bakstenen karakter heeft en daarmee op een vanzelfsprekende manier aansluit op de omgeving.”

“Waar ik erg trots op ben, is de manier waarop in dit plan zoveel lagen en disciplines samenkomen en elkaar versterken. Daarmee bedoel ik dat op het eerste gezicht  uiteenlopende thema’s als de sociale diversiteit en de vernieuwende typologie van, onder meer, gezinnen versterkt worden door het  natuur-inclusieve groenconcept, dat weer gevoed wordt met water uit het polderdak, waardoor het atrium een vriendelijk karakter krijgt, waardoor we woningen ook hebben kunnen oriënteren op dit atrium … enzovoort enzovoort…. Soms gebeurt het dat in een ontwerp ineens de stukjes prachtig in elkaar vallen, ons ontwerp voor Linck is zo’n plan waarin zo een integrale synergie is ontstaan”Voor het optimaal functioneren van de website gebruiken wij cookies, je kunt deze accepteren of weigeren.